DSE - Department of School Education :: Bharat Scouts & Guides ::
JSP Page

SCOUT/GUIDE PRAYER

  • DAYA KAR DAN BHAKTI KA,
  • HAMEIN PARAMATMA DENA
  • DAYA KARNA HAMARI
  • ATMA MEIN SHUDDHATA DENA.
  • HAMARE DHYAN MEIN AAO
  • PRABHU ANKHON MEIN BAS JAO
  • ANDHERE DIL MEIN AAKAR KE
  • PARAM JYOTI JAGA DENA
  • BAHA DO PREM KI GANGA
  • DILO ME PREM KA SAGAR
  • HAMEN AAPAS ME MILJULKAR
  • PRABHU REHANA SIKHA DENA
  • HAMARA KARAM HO SEVA
  • HAMARA DHARAM HO SEVA
  • SADA IMAAN HO SEVA
  • WO SEVAK CHAR BANA DENA
  • VATAN KE VASTE JEENA,
  • VATAN KE VASTE MARNA
  • VATAN PAR JAAN FIDA KARNA
  • PRABHU HUM KO SIKHA DENA
  • DAYA KAR DAN BHAKTI KA,
  • HAMEIN PARAMATMA DENA
  • DAYA KARNA HAMARI
  • ATMA MEIN SHUDDHATA DENA.
Footer Page