DSE - Department of School Education :: Bharat Scouts & Guides ::
JSP Page

SCOUT/GUIDE PRAYER

 • DAYA KAR DAN BHAKTI KA,
 • HAMEIN PARAMATMA DENA
 • DAYA KARNA HAMARI
 • ATMA MEIN SHUDDHATA DENA.
 • HAMARE DHYAN MEIN AAO
 • PRABHU ANKHON MEIN BAS JAO
 • ANDHERE DIL MEIN AAKAR KE
 • PARAM JYOTI JAGA DENA
 • BAHA DO PREM KI GANGA
 • DILO ME PREM KA SAGAR
 • HAMEN AAPAS ME MILJULKAR
 • PRABHU REHANA SIKHA DENA
 • HAMARA KARAM HO SEVA
 • HAMARA DHARAM HO SEVA
 • SADA IMAAN HO SEVA
 • WO SEVAK CHAR BANA DENA
 • VATAN KE VASTE JEENA,
 • VATAN KE VASTE MARNA
 • VATAN PAR JAAN FIDA KARNA
 • PRABHU HUM KO SIKHA DENA
 • DAYA KAR DAN BHAKTI KA,
 • HAMEIN PARAMATMA DENA
 • DAYA KARNA HAMARI
 • ATMA MEIN SHUDDHATA DENA.
Footer Page